Akademickie Mistrzostwa Polski - klasa Finn
Gdańsk Górki Zachodnie, 13-15 września 2013

strona organizatora - kliknij ten link

Centrum Galion - kliknij ten link

Wyniki regat:

wyniki w wersji *.pdf - kliknij ten link

Zawiadomienie o regatach - kliknij ten link

W związku z pytaniami o możliwość udziału zawodników nie będących członkami Akademickich Związków Sportowych przedstawiamy potwierdzenie możliwości udziału wszystkich Finnistów w regatach oraz zaproszenie nadesłane przez Dyrektora Macieja Olszewskiego:

Dzień dobry,
Potwierdzam nasze telefoniczne ustalenia zawarte w Pana mailu.
Punkt 3.6, podpunkt 4 mówi o "innych zawodnikach … zaproszonych przez ZG AZS" – co niniejszym potwierdzam serdecznie zapraszając do wzięcia udziału w naszych regatach.

Pozdrawiam,
Maciej Olszewski
Z-ca dyrektora
AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego
GALION Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowo-Żeglarskie
ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk-Górki Zachodnie
tel: 519 166 309, (58) 324 81 00
email: marketing@hotelgalion.pl web: www.hotelgalion.pl