Puchar Prezydenta Miasta Gdyni 2013,

7-9.06.2013

Oficjalna strona regat - link

Zawiadomienie o regatach wersja *.pdf - kliknij ten link

Wyniki FINN, Puchar Prezydenta Miasta Gdyni po 6 wyścigach i jednej odrzutce

Mce Nr_Nazwisko 1 2 3 4 5 6
1 1 Miłosz Wojewski, 7,0 1 2 1 1 (ocs) 2
2 16 Mikołaj Lahn, 14,0 2 3 4 (dsq) 2 3
3 13 Michał Jodłowski, 18,0 3 1 2 3 (dns) dns
4 99 Włodzimierz Radwaniecki, 20,0 4 4 (5) 5 3 4
5 22 Jeremi Zimny, 21,0 5 (dsq) 3 4 4 5
6 8 Łukasz Lesiński, 22,0 (dns) dns dns 2 1 1
7 28 Cezary Jakubowski, 28,0 6 5 6 (7) 5 6
8 71 Mateusz Kobyliński, 37,0 (dns) dns dns 6 6 7


PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GDYNI
Gdynia, 7-9 czerwca 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Yacht Klub Polski Gdynia przy współpracy z Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Miastem Gdynia i Polskim Związkiem Żeglarskim.
Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdaoskiej w dniach 7-9 czerwca 2013 roku.

1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z 'przepisami' zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2013-2016.
1.2 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.

2 REKLAMOWANIE
Łodzie mogą byd zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY
3.1 W regatach mogą uczestniczyd zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnieo ISAF
3.2 Regaty będą odbywały się dla klas: 470, Laser, Laser Radial K i M, Laser 4.7, Finn, 49er, 29er, Europa i 420. Regaty zostaną rozegrane w dniach 07-09 czerwca 2013 r.
3.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
dowód wpłaty wpisowego do regat;
aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
licencja sportowa zawodnika PZŻ;
ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu;
licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

4 WPISOWE DO REGAT
Klasa Wpisowe
Klasy jednoosobowe 60 zł
Klasy dwuosobowe 90 zł

5 FORMAT
Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów.

6 PROGRAM
6.1 Zgłoszenia finalne należy dokonad w biurze regat w YKP Gdynia w dniu poprzedzającym pierwszy wyścig w regatach (tj. 6.06.2013 r.), w godzinach 17.00-20.00. Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają opłacie wpisowego określonej w punkcie 4, podwyższonej o 50%.
6.2 Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu zgłoszeo do regat, o godzinie 20.00 w budynku YKP Gdynia.
6.3 Program regat będzie następujący:
Konkurencja Terminy wyścigów Liczba wyścigów 49er, 29er 7-9 czerwca 2013 r.
11
470, Laser, Laser Radial K i M, Laser 4.7, Finn, Europa, 420 7-9 czerwca 2013 r.
9
6.4 Każdego dnia starty do wyścigów planowane są o godz. 11.00.
6.5 W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może byd podany później niż o godz. 15.00.

7 INSPEKCJA SPRZĘTU
7.1 Wszystkie łodzie mają obowiązek byd gotowe do ewentualnej inspekcji sprzętu od godziny 08.30 pierwszego dnia rozgrywania wyścigów dla swojej konkurencji.
7.2 Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeostwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą zostad dokonane w dowolnym czasie podczas regat.

8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakooczeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.

9 MIEJSCE REGAT
9.1 Miejscem organizacji regat będzie Marina Gdynia.
9.1 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdaoskiej. Lokalizacja tras regatowych będzie
podana w Instrukcji Żeglugi.

10 TRASY
Wyścigi rozgrywane będą na trasach trapezowych lub na wiatr i z wiatrem. Mogą byd stosowane modyfikacje tras zakładające umieszczenie linii mety bliżej brzegu.

11 SYSTEM KAR
11.1 Dla klas 29er i 49er kara dwóch obrotu zostaje zastąpiona karą jednego obrotu. Zmienia to przepisy 44.1 i P2.1.
11.2 Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne. Prawo do odwołao zostaje zniesione na podstawie PRŻ 70.5.

12 PUNKTACJA
12.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.
12.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

13 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

14 POSTOJOWANIE SPRZĘTU
Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonowad w miejscach określonych przez Organizatorów.

15 KOMUNIKACJA RADIOWA
Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywad transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeo umożliwiających łącznośd, niż dostarczone przez komisję regatową.

16 NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają nagrody okolicznościowe.

17 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialnośd. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.

18 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęd, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

19 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE:
Sebastian Wójcikowski, tel. 604 792 655, biuro@ykp.gdynia.pl

20. ZAKWATEROWANIE
Kontakt w sprawie proponowanego zakwaterowania:
HOTEL GDYNIA
81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 22
rezerwacja tel.: 58 620 68 44; tel. 58 666 30 40
DOM PROFILAKTYCZNO WYPOCZYNKOWY "ZDROWIE"
81-522 Gdynia ul. Zaciszna 2A
tel. 58 624 89 22
HOTEL DOM MARYNARZA
81 - 406 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 1
tel. 58 622 00 25; fax. 58 622 00 27
BRYZA - POKOJE GOŚCINNE
81-602 Gdynia, ul. Chwarznieoska 47
tel. 58 624 12 33 fax. 58 624 12 33, e-mail:bryza47@wp.pl
DOM NUCZYCIELA
81-524 Gdynia Orłowo, ul. Zegarskiego 8
tel. 58 624 82 24
LEŚNICZÓWKA - GDYNIA WITOMINO
81-626 Gdynia, ul. Graniczna 47
tel. 58 624 02 80; 660 688 380, e-mail: biuro@jolex.gdynia.pl, www.jolex.gdynia.pl
ŻEGLARZ Pokoje Gościnne
Gdynia Witomino, ul. Chwarznieoska 47a
tel. /fax: 58 624 13 86, recepcja@zeglarz.lap.pl
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Stowarzyszenia "RAZEM"
81-561 Gdynia, ul. Szyprów 26
tel. 58 624 80 04 fax. 58 621 80 98
WILLA JOLA
Gdynia, ul. Moniuszki 24
tel. 58 622 04 64, 505 116 224