Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.

29 września 2012 Gdańsk Górki Zachodnie

Dziękujemy naszym Gościom i wszystkim kolegom - Finnistom za liczne przybycie na Walne Zebranie PSRKF.

do pobrania protokół z Walnego Zebrania - kliknij ten link.

Zdjęcia: Stefan Pajor POL20

 


Zaproszenie.

W imieniu zarządu serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.
Zebranie odbędzie się w dniu 29 września 2012 r. o godzinie 18.00 w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS, 80-642 Gdańsk Górki - Zachodnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.
3. Wybór przewodniczacego zebrania i protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od 9 czerwca do 29 września
6. Przyjęcie projektów uchwał:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca do września 2012.
- w sprawie zmiany statutu w zakresie roku sprawozdawczego na "od 1 maja do 30 kwietnia", dzięki czemu będzie możliwe na kolejnym Walnym zorganizowanym podczas Mistrzostw Polski 2013, zatwierdzenie sprawozdania rocznego i udzielenie absolutorium zarządowi.
7. Przedstawienie planu działania PSRKF na rok 2012 / 2013:
- omówienie programu przygotowań do Mistrzostw Świata Masters 2014
- omówienie propozycji kalendarza regat w roku 2013 i 2014 oraz wysłania zaproszeń do NFA do udziału w regatach w Polsce.
- omówienie propozycji regulaminu Pucharu Polski w klasie Finn na 2013
- omówienie spraw członkowskich PSRKF
- wybór sponsora głównego stowarzyszenia
- omówienie zasad identyfikacji z klasą Finn. Zasady wykorzystanie logo, materiały reklamowe artykuły w prasie, programy telewizyjne. Większa obecność w mediach.
- omówienie zasad programu Finn Classic.
- zasady stosowania numerów POL na żaglach
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie zebrania

Ponieważ jest to najważniejsze spotkanie w roku na którym poruszamy niezwykle istotne dla całej klasy Finn sprawy mam nadzieję na liczne przybycie naszych członków stowarzyszenia.

Po spotkaniu będzie możliwość kupienia T-shirt-u Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn w cenie 25 zł/szt. Ciekawy projekt. Zainteresowanych zapraszamy. Oczywiście rozliczenie trafi do budżetu stowarzyszenia, do Skarbnika.

Pozdrawiam

Piotr Pajor POL23
Sekretarz PSRKF
tel. +48 601776920
email: piotr.pajor@finn-masters.pl
www.finnclass.pl