Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.

21 września 2013, Gdańsk Górki Zachodnie

Serdecznie dziękujemy wszystkim kolegom - zarówno Finnistom i nie tylko, za liczne przybycie na Walne Zebranie PSRKF.

do pobrania protokół z Walnego Zebrania (*.pdf) - kliknij ten link.

do pobrania tematy i prezentacja Walnego Zebrania (*.pdf) - kliknij ten link.

do pobrania lista obecności Walnego Zebrania (*.pdf) - kliknij ten link.

do pobrania podsumowanie finansów (*.pdf) - kliknij ten link.

Zdjęcia: Stefan Pajor POL20


Zaproszenie.

W imieniu zarządu PSRKF mam przyjemność zaprosić Kolegów na coroczne Walne Zebranie, które odbędzie się zgodnie ze statutem podczas Mistrzostw Polski, w sobotę, 21 września w Górkach Zachodnich.
Rozpoczynamy około godziny 17.00 (90 minut po zakończeniu wyścigów rozgrywanych tego dnia)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od 29 września 2012 do 20 września 2013
- sprawozdanie Prezesa PSRKF
- sprawozdanie Skarbnika PSRKF
- sprawozdanie Sekretarza PSRKF
- sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
6. Przyjęcie projektu uchwały: 
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od od 29 września 2012 do 20 września 2013, zatwierdzenie sprawozdania rocznego i udzielenie absolutorium zarządowi. 
7. Przedstawienie planu działania PSRKF na rok 2013 / 2014:
- prezentacja ustaleń podjętych podczas corocznego spotkania IFA w Tallinnie - Michał Jodłowski
- omówienie propozycji kalendarza regat w roku 2014 
- omówienie propozycji regulaminu Pucharu Polski w klasie Finn na 2014
- omówienie programu przygotowań do Mistrzostw Świata Masters 2014
- omówienie spraw członkowskich PSRKF
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie zebrania 

Mamy nadzieję na liczne przybycie członków stowarzyszenia

Pozdrawiam

Piotr Pajor POL23
Sekretarz PSRKF
tel. +48 601776920
email: piotr.pajor@finn-masters.pl
www.finnclass.pl